ทุกคนที่ “ตาสีฟ้า” มีบรรพบุรุษเดียวกัน!!

327

ผลการวิจัยใหม่เผย ทุกคนที่มีตาสีฟ้ามีบรรพบุรุษร่วมกัน โดยบุคคลนี้มีชีวิตอยู่มากกว่า 6,000 ปีมาแล้ว และมีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่แพร่กระจายไปทั่วโลก อินดีเพนเดนท์สื่ออังกฤษรายงาน

สาเหตุที่แท้จริงยังคงต้องได้รับการพิจารณา แต่นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าสีดวงตาเริ่มเปลี่ยนไปนานก่อนประวัติศาสตร์จะเริ่มถูกบันทึก

ทุกคนที่มีดวงตาสีฟ้ามีบรรพบุรุษเดียวกันมาประมาณ 6,000-10,000 ปีมาแล้ว

ดวงตาสีฟ้าเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน หลายปีที่ผ่านมานักวิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูลนี้เกี่ยวกับยีน OCA2

ยีน OCA2 คือตัวกำหนดจำนวนเม็ดสีสีน้ำตาลที่อยู่ในตาของเรา แต่สิ่งที่พวกเขากำลังมองหาไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นเลย

การกลายพันธุ์เกิดขึ้นบนยีนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรียกว่า HERC2, HERC2 ได้ปิด OCA2 ซึ่งหมายความว่ามันจะปิดสีน้ำตาลและเผยให้เห็นสีฟ้า ทุกคนท่ีมีตาสีฟ้ามีการกลายพันธุ์เดียวกันนี้แน่นอน

การกลายพันธุ์ครั้งนี้เริ่มต้นได้อย่างไร? อาจเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อพยพมาจากแอฟริกาไปยังยุโรป นี่จึงอธิบายได้ว่าทำไมเฉพาะคนเชื้อสายยุโรปจึงมีตาสีฟ้า นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าทุกคนที่มีตาสีฟ้ามีบรรพบุรุษร่วมกันจากยุโรปเพียงแห่งเดียว

ถึงตอนนี้ก็ยินดีกับคนที่ตาสีฟ้าทุกคนน่ะ ได้เวลานับญาติแล้วล่ะ!!