ไฮเทค! อาบูดาบีใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด-19 แพร่กระจาย

140

หน่วยป้องกันภัยพลเรือนของรัฐอาบูดาบี ประเทศยูเออี ได้ใช้หุ่นยนต์ในระหว่างการฉีดฆ่าเชื้อโรคทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัส คาลีจไทมส์รายงาน

ตำรวจอาบูดาบีได้โพสต์วิดีโอที่ทีมป้องกันภัยพลเรือนใช้หุ่นยนต์ช่วยพ่นสารฆ่าเชื้อและสารทำความสะอาดบนถนนและพื้นที่สาธารณะ โดยมีตำรวจสายตรวจให้การสนับสนุนในระหว่างการปฏิบัติการ

ตำรวจอาบูดาบีและหน่วยป้องกันภัยพลเรือนเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในบ้านของตนและไม่ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเว้นแต่ว่ามีความจำเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน