เปิดรายชื่อ 10 จังหวัดปิดตาย ห้ามเดินทางเข้า-ออก เว้นได้รับอนุญาต

170

6 เม.ย. 63 เพจเฟซบุ๊ก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล ได้เผยแพร่ข้อมูลจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง เผย 10 จังหวัดล็อคดาวน์ ห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ยกเว้นก็แต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อ การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป

โดยมีรายชื่อดังนี้

จังหวัดเชียงราย (9 – 30 เมษายน)

จังหวัดน่าน (5-30 เมษายน)

จังหวัดตาก (2 – 16 เมษายน)

จังหวัดตราด (4 เมษายน เป็นต้นไป)

จังหวัดภูเก็ต (30 มีนาคม – 30 เมษายน )

จังหวัดสงขลา (6 – 30 เมษายน)

จังหวัดปัตตานี (28 มีนาคม เป็นต้นไป)

จังหวัดสตูล (3 – 30 เมษายน)

จังหวัดยะลา (29 มีนาคม เป็นต้นไป)

จังหวัดนราธิวาส (29 มีนาคม เป็นต้นไป)