“ดาฮาเนะ โกลามาน” เมืองโบราณของอิหร่าน ที่สร้างขึ้นบนตะพักธรรมชาติ

107
เมืองโบราณอิหร่าน

เมือง “ดาฮาเนะ โกลามาน” (Dahaneh-Gholaman) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอิตาลีในปี 1959 (พ.ศ.2502)

เมืองนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดจังหวัดซิสถานและบาลูจิสถาน ของอิหร่าน

ชื่อ “Dahaneh-Gholaman” ในภาษาเปอร์เซียหมายถึง“ ช่องแคบทาส” เมืองนี้ได้รับการตั้งชื่อตามช่องแคบตามธรรมชาติซึ่งพ่อค้าทาสนำทาสชาวแอฟริกันเข้ามาในอิหร่านเพื่อขายพวกเขา

เมืองมีอายุย้อนกลับไปในยุคจักรวรรดิอะคีเมนิด (Achaemenid) และเป็นโบราณสถานเพียงแห่งเดียวที่ยังพบซากบ้าน นอกเหนือจากร่องรอยของอาคารสาธารณะและอาคารทางศาสนา

ทางตอนกลางของเมืองมีขนาดประมาณ 88 เฮกตาร์ และเมืองทั้งเมืองคาดว่าจะมีขนาด 100 เฮกตาร์

เฮกตาร์ คือหน่วยของพื้นที่ มักย่อว่า ha จากภาษาอังกฤษ hectare โดย 1 เฮกตาร์ มีค่าเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านยาว 100 เมตร หรือ 10,000 ตารางเมตร

จาก 27 อาคารที่มีอยู่ แปดแห่งมีความสำคัญมากจากมุมมองทางโบราณคดี อาคารเหล่านี้ประกอบด้วยสามแห่งในทิศตะวันออกและห้าแห่งในทิศตะวันตกเคยมีการใช้งานทางสังคม การปกครอง และศาสนา

อาคารต่างๆในเมืองสร้างขึ้นบนลานตะพักธรรมชาติ (natural terrace)

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เมืองนี้ถูกทิ้งร้างรวมทั้งสงครามและไฟไหม้ อย่างไรก็ตามการที่แม่น้ำเฮลแมนด์ (Helmand) แห้งลงอย่างกะทันหันน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอพยพ

Source: IFPnews