สิงคโปร์กำลังสร้าง “เมืองอัจฉริยะ” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 42,000 ยูนิต

256
โปรเจค “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City)เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของสิงคโปร์
Credit: Courtesy The Housing & Development Board via CNN

ในขณะที่คนทั่วโลกยังคงคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่อง “บ้านอัจฉริยะ” แต่สิงคโปร์กำลังล่วงหน้าสู่ขั้นถัดไปนั่นคือ “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City)

ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้กำลังปลุกปั้นเต็มกำลังกับโปรเจค “เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Eco Town) แห่งใหม่ ด้วยบ้าน 42,000 หลัง ในเขต Tengah ของสิงคโปร์

นิคมแห่งนี้จะมีใจกลางเมืองที่ปลอดรถยนต์ และบ้านที่มีระบบระบายความร้อนจากส่วนกลาง และที่เก็บขยะอัตโนมัติ ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับพลเมืองอาศัยและทำงานเท่านั้น ทว่ายังสามารถช่วยสร้างพิมพ์เขียวสำหรับศูนย์กลางเมืองอื่นๆ ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า

แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศค่อนข้างเล็ก (มีประชากรน้อยกว่า 6 ล้านคน และขนาดพื้นที่เล็กน้อยกว่ามหานครนิวยอร์ก) แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวนั้นอยู่ในอันดับที่สูงกว่าทั้งในสหราชอาณาจักรและของจีน

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวซึ่งบังคับให้ผู้อยู่อาศัยต้องใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานตลอดทั้งปี และเนื่องจากคาดว่าประเทศนี้จะมีอากาศร้อนขึ้นในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า สิงคโปร์จึงพยายามที่จะจินตนาการว่ามันทำให้ตัวเองเย็นลงอย่างไร ดังนั้นที่ “เมืองอัจฉริยะ” ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์จะคอยตรวจสอบอุณหภูมิโดยไม่ต้องใช้หน่วย AC ที่มีประสิทธิภาพน้อย นอกจากนี้ยังมีการจัดวางเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของลมและลดความร้อน

Credit: Courtesy The Housing & Development Board via CNN

นอกเหนือจากการจัดการเรื่องสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศแล้ว เมืองนี้ยังจะมีใจกลางเมืองที่ปลอดรถยนต์แต่ออกแบบมาเพื่อรองรับคนเดินเท้าและนักปั่นจักรยาน ส่วนด้านนอกเมืองจะมีสถานีชาร์จ EV ให้บริการสำหรับผู้ขับขี่

นอกจากนี้ยังมีแสงไฟที่ปรับเปลี่ยนเองตามเวลาและเงื่อนไข การเก็บขยะอัตโนมัติ และที่อยู่อาศัยที่เปิดใช้งานระบบอัจฉริยะซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานและน้ำผ่านแอพมือถือ ยังคงต้องรอดูว่าคุณลักษณะเหล่านี้จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมากหรือไม่ แต่อย่างน้อยก็มีความหวังว่าจะเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย

Tengah จะเป็นนิคมที่ 24 ที่สร้างโดยรัฐบาลสิงคโปร์ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยโรงงานทำอิฐก่อนที่จะถูกใช้สำหรับการฝึกทหาร โดยบนพื้นที่ 2.7 ตารางไมล์จะมีพื้นที่อยู่อาศัยห้าแห่ง พื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์และสวนสาธารณะหลายแห่ง

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนประชาชนสิงคโปร์จะได้มีโอกาสเริ่มตั้งถิ่นฐานที่ “เมืองอัจฉริยะ” ในปี 2003 โดยมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของที่อยู่อาศัยจะให้บริการผ่านคณะกรรมการที่อยู่อาศัยและการพัฒนาของรัฐในเมืองผ่านทำสัญญาเช่าระยะยาว

Credit: Courtesy The Housing & Development Board via CNN
Credit: Courtesy The Housing & Development Board via CNN
Credit: Courtesy The Housing & Development Board via CNN